Nikolaj Bak-Christensen

____

Advokatfuldmægtig Nikolaj Bak-Christensen er uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2015 og har de seneste 5 år arbejdet i Justitsministeriet, hvor han har opnået stor erfaring i løsning af komplekse juridiske problemstillinger.


Nikolaj beskæftiger sig primært med erhvervsret og yder juridisk bistand og rådgivning til virksomheder, organisationer og privatpersoner. Nikolaj har omfattende erfaring med bl.a. fonde og juridiske problemstillinger vedrørende fast ejendom. Derudover har Nikolaj tidligere været tilknyttet anklagemyndigheden og har herigennem opnået betydelig retssagserfaring.


Nikolaj har en HD i finansiering og rutine i at arbejde med finansielle problemstillinger, virksomheders kapitalstruktur, aktier og obligationer m.m.


Nikolaj har tidligere været medlem af Stormrådet, der administrerer lovgivning om naturkatastrofer og behandler klager over forsikringsselskabers behandling af forsikringssager.


Nikolaj Bak-Christensen kan kontaktes på NBC@TGBLaw.dk eller (+45) 27 22 10 08.