Specialer

____

Erhvervsret

Vi driver et advokatfirma målrettet mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder. Vi har en bred praktisk erfaring med samtlige forhold relateret til erhvervsret. Vi har betydelig erfaring med rådgivning om både nationale såvel som internationale kommercielle kontraktforhold.

Retssager/voldgift

Vi har stor erfaring i at føre retssager og voldgiftssager. Vi har indgående kendskab til de juridiske og praktiske rammer for, hvordan sager skal struktureres og præsenteres. Vi har fokus på at sagerne behandles effektivt og omkostningsbesparende for vores klienter. Vi har altid fokus på at identificere sagens muligheder og risici, så vi kan tilrettelægge den bedste strategi for vores klienter.

M&A

Vi rådgiver danske og internationale klienter i alle typer af virksomhedsoverdragelser og investeringer. Vi lægger vægt på at vores rådgivning altid tager højde for kommercielle forhold og kontinuerligt er værdiskabende for klienten.

Fast ejendom

Vi har betydelig erfaring med ejendomstransaktioner, projektudvikling, lejeret og erhvervslejeret. Vi benytter vores erfaring og kommercielle indsigt til at skabe løsninger for vores klienter.

Fonde

Vi er specialiseret inden for fondsret og har betydelig erfaring i at rådgive erhvervsdrivende fonde, familiefonde, velgørende fonde og selvejende institutioner. Vi rådgiver om alle juridiske aspekter vedrørende fonde, og vi er vant til for vores klienter at føre en resultatorienteret dialog med fondsmyndighederne.

Insolvens og konkurs

Vi rådgiver virksomeheder indenfor insolvens- og konkursret. Vi lægger vægt på at yde hurtigt og effektiv rådgivning, når virksomheder står overfor et muligt insolvensretligt problem.

E-commerce

TGB Law er et af de ledende advokatkontorer indenfor e-commerce. Vi rådgiver om marketing, IT, konfliktshåndtering og overdragelse af E-commerce virksomheder.