Thomas Grue Baruch

____

Advokat/Partner Thomas Grue Baruch bistår en lang række virksomheder med rådgivning om selskabsretlige forhold, IPR, kapitalstruktur, ejerforhold, incitamentsprogrammer, kapitalrejsning, kontrakter, kommunikation og forhandling.


Thomas har derudover ført et betydeligt antal rets- og voldgiftssager. Han fører sager for både de ordinære domstole, herunder forbudssager for fogedretterne, samt voldgiftssager for Voldgiftsinstituttet.


Thomas Grue Baruch repræsenterer typisk virksomheder som enten bestyrelsesmedlem eller medlem af advisory board og har betydelig kommerciel erfaring.


Thomas Grue Baruch kan kontaktes på e-mail: TGB@TGBlaw.dk eller (+45) 24 64 39 06.